• specializantka Transakcijske analize,
  • opravljam magistrski študij Psihosocialne pomoči,
  • diplomirana Varstvoslovka,
  • v Kranju vodim skupino starejših za samopomoč,
  • delam na telefonski liniji za pomoč v stiski,
  • sem pridružena članica Društva psihologov Slovenije.

Iskreno veselje do dela z ljudmi me je že v sredni šoli pripeljalo do prostovoljnega dela na CSD Litija, kjer sem kot prostovoljka delala z mladimi. V času študija sem mladostnikom nudila pomoč pri učenju. Ker sem se ob delu z otroki in mladostniki dobro počutila, sem v vpisala na Pedagoško fakulteto v Mariboru saj sem se želela posvetiti učiteljskemu poklicu. Po končanem prvem letniku sem se soočila s nepričakovanimi večjimi spremembami življenjskih okoliščin zaradi česar sem študij prekinila in se vrnila v domači kraj. Ker je bila moja želja po pomoči ljudem v stiski vse večja, sem študij nadaljevala na Fakulteti za varnostne vede. Študij sem končala ob delu v zasebnih podjetjih, kjer sem pridobila vpogled v poslovni svet in se soočila z vsemi ovirami in težavami, katerim smo izpostavljeni pri doseganju lastnih kariernih in poslovnih ciljev.

V petnajstletni karieri sem se srečevala s težavami odraslih kot so raznoliki pritiski, stres, izgorelost, mobing, anksioznost, strah, težave v komunikaciji, čustvene stiske, itd. Skozi opazovanje stisk drugih in ker sem bila tudi sama izpostavljena nekaterim naštetim stvarem, je želja, da bi nudila pomoč v težkih trenutkih in pri premagovanju ovir pri doseganju željenih ciljev, vse bolj rasla. Podpora in pogovor s pravimi ljudmi v stiskah, sta lahko ključnega pomena za korake v pravo smer. Zelo lahko pripomoreta, ko se sami počutimo ujeti v neki situaciji, imamo občutek, da smo izčrpali vse možnosti ali da nas nihče ne razume.  

Ker narava mojega dela ni omogočala željeno delo z ljudmi, sem se odločila za spremembo in ker sem se zavedala, da so za bolj poglobljeno razumevanje težav potrebna dodatna znanja, sem se vpisala na študij Transakcijske analize ter magistrski študij Psihosocialne pomoči. Skozi vodenje Skupine starejših za samopomoč in delo na telefonski liniji za ljudi v stiski, sem spoznala, da pogosto potrebujemo nekoga ob katerem se lahko razbremenimo in s katerimi lahko odkrito delimo svoje misli in skrbi. To žal zaradi same vsebine težav ni vedno možno pri naši družini, sorodnikih ali prijateljih. Včasih tudi ne želimo bremeniti svojih bližnjih ali pa se znajdemo v situaciji, ko potrebujemo bolj strokovno podporo. Vse to motivira mojo željo po nadaljnjih usposabljanjih in izobraževanjih.