Osebno svetovanje (angl. Coaching / Counselling) in psihoterapija lahko opredelimo kot procesa, v katerima oseba pride v bolj pristen stik s svojimi čustvi, mislimi, vzorci vedenja in življenja na sploh. Ob podpori svetovalca bolj podrobno spoznavamo svojo duševnost, vzroke in sprožilce našega načina spopadanje s težavami, čustvovanja, razmišljanja, delovanja. Za psihoterapijo in osebno svetovanje je značilna strokovna podpora svetovalca pri premagovanju ovir, ki se pojavljajo tudi v običajnih življenjskih situacijah, kot so težave na področju komuniciranja in javnim nastopanjem, profesionalnem področju, težave v partnerskih in družinskih odnosih, težave z nizko samopodobo, soočanju s stresom, strahom, jezo, osebnostne krize, čustvene stiske, itd.

Pri obeh oblikah svetovanja ne gre zgolj za dajanje nasvetov posamezniku, ampak sta usmerjena v obravnavo in podporo s pomočjo specifičnih svetovalnih metod in tehnik na način, ki omogoča posamezniku okrepitev lastnih virov za bolj funkcionalno reševanje problemov in kvalitetnejše življenje. Tako se klientu odprejo nove možnosti za odkrivanje bolj uspešnih načinov delovanja, razmišljanja in odločanja. Odnos med svetovalcem in klientom je zelo pomemben v tem procesu, ki pa ne sme in ne more biti podoben odnosu, ki se razvije med prijatelji. Svetovalec je tisti, ki s svojim pristopom na neobsojajoč, sočuten in spoštljiv način sprejema in spodbuja posameznika.

Moje področje dela ne posega v samo obravnavo diagnoz psiholoških motenj temveč nudi podporo pri izboljšanju posameznikovega psihičnega stanja, samopodobe, kvalitete življenja ter pri razvoju lastnih virov, ki bodo v bodoče omogočili boljše spoprijemanje s življenjskimi stiskami in preprekami. V varnem in zaupnem okolju vam bom pomagala, da prepoznate tiste vzorce v vašem življenju, ki za vas niso funkcionalni in dodatno razviti lastne potenciale s pomočjo katerih bi lahko bolj uspešno dosegali zastavljene cilje.

Srečanja potekajo v mirnem in varnem okolju, v vnaprej dogovorjenem času ter trajajo 60 min. Vse, kar se izgovori in zgodi med svetovanjem, ostane zaupno. Glede tega pravila ostaja samo ena izjema in sicer, če svetovalec/ka verjame, da ste vi ali nekdo drug v nevarnosti. O svojem delu se redno posvetujem s svojim supervizorjem (strokovnjakom na višjem nivoju), ki je prav tako zavezan k molčečnosti, osebni podatki klienta pa ostanejo anonimni.

V prvem razgovoru bova govorila/i o vzrokih, ki so vplivali na vašo odločitev, da ste se obrnili name ter o vaših preteklih in sedanjih izkušnjah, ki so pomembne za vas in so vplivale na situacijo zaradi katere ste se znašli v skrbeh. Med prvimi srečanji bova govorila/i tudi o vaših pričakovanjih glede svetovanja ter tudi oblikovala/i dogovor s pomočjo katerega boste imeli boljši vpogled v sam potek. Cena srečanja je 50,00 eur.