Osebno svetovanje (angl. Coaching / Counselling) in psihoterapija nudita strokovno podporo pri premagovanju ovir, ki se pojavljajo v običajnih življenjskih situacijah, kot so težave na področju komuniciranja in javnim nastopanjem, profesionalnem področju, težave v partnerskih in družinskih odnosih, težave z nizko samopodobo, soočanju s stresom, strahom, jezo, osebnostne krize, čustvene stiske, itd.

Pri obeh oblikah svetovanja ne gre zgolj za dajanje nasvetov posamezniku ampak je za oba značilna strokovna obravnava in podpora s pomočjo specifičnih svetovalnih metod in tehnik na način, ki omogoča posamezniku okrepitev lastnih virov za bolj funkcionalno reševanje problemov in kvalitetnejše življenje.

Moje področje dela ne posega v samo obravnavo diagnoz psiholoških motenj temveč nudi podporo pri izboljšanju posameznikovega psihičnega stanja, samopodobe, kvalitete življenja ter pri razvoju lastnih virov, ki bodo v bodoče omogočili boljše spoprijemanje s življenjskimi stiskami in preprekami. V varnem in zaupnem okolju vam bom pomagala, da prepoznate tiste vzorce v vašem življenju, ki za vas niso funkcionalni in dodatno razviti lastne potenciale s pomočjo katerih bi lahko bolj uspešno dosegali zastavljene cilje.

Srečanja potekajo v mirnem in varnem okolju, v vnaprej dogovorjenem času ter trajajo 60 min. Vse kar se izgovori in zgodi med svetovanjem ostane zaupno. Glede tega pravila ostaja samo ena izjema in sicer, če svetovalec/ka verjame, da ste vi ali nekdo drug v nevarnosti. O svojem delu se redno posvetujem s svojim supervizorjem (strokovnjakom na višjem nivoju), ki je prav tako zavezan k molčečnosti, osebni podatki klienta pa ostanejo anonimni.

V prvem razgovoru bova govorila/i o vzrokih, ki so vplivali na vašo odločitev, da ste se obrnili name ter o vaših preteklih in sedanjih izkušnjah, ki so pomembne za vas in so vplivale na situacijo zaradi katere ste se znašli v skrbeh. Med prvimi srečanji bova govorila/i tudi o vaših pričakovanjih glede svetovanja ter tudi oblikovala/i dogovor s pomočjo katerega boste imeli boljši vpogled v sam potek. Cena srečanja je 40,00 eur.