V življenju se z ovirami in izzivi srečujemo in jih večinoma obvladujemo ter premagujemo s pomočjo lastnih virov kot so naše izkušnje, znanje, sposobnosti,… Z njimi se pogosto soočamo s pomočjo družine, prijateljev in drugih pomembnih ljudi v našem življenju.

Se pa včasih zgodi, da se znajdemo v položaju, ko nam našteti načini in podpora ne zadostujejo več in se lahko počutimo ujeti v določeni življenjski situaciji ali stiski. Mogoče je sama narava naše stiske ali težav takšna, da menimo, da se s svojimi bližnjimi ne moremo pogovoriti o tem ali jih celo mogoče ne želimo obremenjevati. Nekako sami ne najdemo več prave poti in se počutimo nemočni. Takšni občutki se nam lahko pojavijo tudi, če se nam zazdi, da bi lahko določene situacije lažje in bolj kvalitetno obvladali, če bi imeli dodatno, bolj strokovno podporo.

Ko se znajdemo v takšnem položaju in s takim počutjem, je dobro, da poiščemo pomoč usposobljenega strokovnjaka, ki nas bo v varnem in mirnem okolju lahko podprl pri doseganju naših ciljev. Pomagal nam bo poiskati za nas bolj funkcionalne načine mišljenja, vedenja in odločanja ter nam pomagal razviti kompetence, ki nam bodo tudi v bodoče omogočile lažje soočanje z izzivi, ki nam jih prinese življenje.