• nudim osebno svetovanje in psihoterapijo,
  • sem magistra Psihosocialne pomoči, specializantka transakcijsko analitične psihoterapije in diplomirana Varstvoslovka,
  • v Kranju sem vodila skupino starejših za samopomoč,
  • delam kot svetovalka na krizni telefonski liniji za pomoč v stiski,
  • kot svetovalka sem prostovoljno sodelovala tudi z NIJZ pri Telefonu za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19
  • sem članica Društva Sloventa in Sinta ter pridružena članica Društva psihologov Slovenije.

Iskreno veselje do dela z ljudmi me je že v sredni šoli pripeljalo do prostovoljnega dela na CSD Litija, kjer sem kot prostovoljka delala z mladimi. V času študija sem mladostnikom nudila pomoč pri učenju. Ker sem se ob delu z otroki in mladostniki dobro počutila, sem v vpisala na Filozofsko fakulteto v Mariboru, saj sem se želela posvetiti učiteljskemu poklicu. Po končanem prvem letniku sem se soočila s nepričakovanimi večjimi spremembami življenjskih okoliščin, zaradi česar sem študij prekinila in se vrnila v domači kraj. Ker je bila moja želja po pomoči ljudem v stiski vse večja, sem študij nadaljevala na Fakulteti za varnostne vede. Študij sem končala ob delu v zasebnem sektorju, kjer sem pridobila vpogled v poslovni svet in se soočila z vsemi ovirami in težavami, katerim smo izpostavljeni pri doseganju poslovnih in lastnih kariernih ciljev.

V petnajstletni karieri sem se srečevala situacijami, ki lahko predstavljajo velik izziv in pritisk za posameznika v poslovnem svetu. Stres, izgorelost, mobing, anksioznost, strah, težave v komunikaciji in čustvene stiske so samo nekatere od težav, ki so lahko povzročajo hudo osebno stisko. Želja nuditi pomoč in podporo v težkih trenutkih, stresnih situacijah, soočanju s težavami in pri premagovanju ovir ter doseganju željenih ciljev, je vse bolj rasla in me privedla do odločitve za štiriletni študij psihoterapije (Transakcijska analiza) ter magistrski študij Psihosocialne pomoči.

Skozi nudenje osebnega svetovanja in psihoterapije ter vodenje Skupine starejših za samopomoč ter dela na krizni telefonski liniji za ljudi v stiski, sem spoznala, da pogosto potrebujemo nekoga, ob katerem se lahko razbremenimo in s katerimi lahko odkrito delimo svoje misli in skrbi, saj mnogih preizkušenj ne moremo rešiti sami. V veliko pomoč in oporo so nam lahko naši bližnji, vendar se žal vedno ne moremo obrniti na njih, ker jih ni ali pa je sama vsebina in narava težave taka, da nam to onemogoča. Včasih tudi ne želimo bremeniti svojih bližnjih ali pa se znajdemo v situaciji, ko potrebujemo strokovno podporo, empatijo in razumevanje, saj samo pogovor z bližnjimi ni več dovolj. Takrat je dobro, da se obrnemo na strokovnjaka, ki nam zna pomagati poiskati nove možnosti za spremembe, ki nas lahko razume in je iskreno zavzet ter usposobljen, da nam lahko pomaga.