je sodobna psihoterapevtska smer za osebnostno rast in osebnostno spremembo ter teorija osebnosti in komunikacije. Njen utemeljitelj je ameriški psihiater Eric Berne. Uporablja se za razumevanje človekove duševnosti, komunikacije in odnosov med ljudmi ter odnosa do samega sebe.

Transakcijska analiza ponuja tudi teorijo otrokovega razvoja in skozi koncept življenjskega scenarija oziroma skripta razlaga nastanek naših sedanjih življenjskih vzorcev, ki imajo izvor v našem otroštvu. Temeljni koncept Transakcijske analize je model ego stanj (sistem soodvisnih vedenj, misli in čustev). Ego stanja oblikujejo našo osebnost in v grobem jih v Transakcijski analizi ločimo na tri dele (Starš, Odrasli in Otrok). Ko dva posameznika komunicirata med seboj, lahko nagovarjata drug drugega in se odzivata iz kateregakoli ego stanja (ta izmenjava informacij se imenuje transakcija).

Transakcijska analiza se uporablja na naslednjih področjih:

  • v svetovanju,
  • pri socialnem delu,
  • pri zdravljenju psihičnih težav,
  • v organizacijah,
  • na področju vzgoje in izobraževanja,
  • kot psihoterapija se uporablja pri delu s posamezniki, pari, družinami in skupinami.

VIR: Ian Stewart, Vann Joines (TA Today)